نویسنده = سید مجتبی زبرجد
تعداد مقالات: 8
1. اثر آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی در ساخت آلیاژ NiTi به روش سنتز احتراقی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 85-91

علیرضا صادقی اول شهر؛ حسن مستجاب الدعوه؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد؛ اکرم صالحی


2. بررسی رفتار ساختاری، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت لایه ای مس تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی(ARB)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

امیرحسین اسلامی؛ سید مجتبی زبرجد؛ محمد محسن مشکسار


4. بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقیدر سیستمC-Al-Fe2O3

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-12

ابراهیم ظهوروحید کریمی؛ جلیل وحدتی خاکی؛ سید مجتبی زبرجد؛ جلال میرعباسی


5. تاثیر میزان نانوذرات بر روی پایداری و هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با نانوذرات TiO2

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-8

صدیقه عباسی؛ سید مجتبی زبرجد؛ حسین نوعی باغبان؛ عباس یوسفی


6. بررسی نقش نانولوله‌های کربنی بر روی رفتار کششی نانوکامپوزیت‌ زمینه وینیل‌استر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-64

درسا دهقان بانیانی؛ سید احمد جنابعلی جهرمی؛ سید مجتبی زبرجد


7. بررسی تغییرشکل پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحتآزمون سقوط پرتابه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-97

مسعود گلستانی پور؛ سیمین دوراندیش؛ سهیلا تدینی؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد؛ بهروز نادری