نویسنده = سید مجتبی زبرجد
تعداد مقالات: 8
1. اثر آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی در ساخت آلیاژ NiTi به روش سنتز احتراقی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 85-91

علیرضا صادقی اول شهر؛ حسن مستجاب الدعوه؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد؛ اکرم صالحی


2. بررسی رفتار ساختاری، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت لایه ای مس تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی(ARB)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

امیرحسین اسلامی؛ سید مجتبی زبرجد؛ محمد محسن مشکسار


4. بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقیدر سیستمC-Al-Fe2O3

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-12

ابراهیم ظهوروحید کریمی؛ جلیل وحدتی خاکی؛ سید مجتبی زبرجد؛ جلال میرعباسی


5. تاثیر میزان نانوذرات بر روی پایداری و هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با نانوذرات TiO2

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-8

صدیقه عباسی؛ سید مجتبی زبرجد؛ حسین نوعی باغبان؛ عباس یوسفی


6. بررسی تغییرشکل پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحتآزمون سقوط پرتابه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-97

مسعود گلستانی پور؛ سیمین دوراندیش؛ سهیلا تدینی؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد؛ بهروز نادری


7. بررسی نقش نانولوله‌های کربنی بر روی رفتار کششی نانوکامپوزیت‌ زمینه وینیل‌استر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-64

درسا دهقان بانیانی؛ سید احمد جنابعلی جهرمی؛ سید مجتبی زبرجد