نویسنده = جلال میرعباسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقیدر سیستمC-Al-Fe2O3

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-12

ابراهیم ظهوروحید کریمی؛ جلیل وحدتی خاکی؛ سید مجتبی زبرجد؛ جلال میرعباسی