نویسنده = فتح الله مضطرزاده
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و مشخصه یابی نانوکریستال های سولفید روی دوپ شده با منگنز(ZnS:Mn) جهت شناسایی آویدین به عنوان جزء بیولوژیکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 13-21

الهام محقق پور؛ محمد ربیعی؛ سید حبیب علوی؛ مازیار عاشوری؛ فتح الله مضطرزاده؛ مجید راز؛ محمدرضا تحریری