نویسنده = فرهاد غروی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار خوردگی مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-38

کامران امینی؛ فرهاد غروی؛ اکبر چمی؛ مظاهر امیرخانی؛ حسین قاسمی