نویسنده = امیر عباس نوربخش
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر افزودنی سدیم بر سنتز Si3N4 به روش کربوترمال و نیتریداسیون از پیش سازه MCM-48 و ساکاروز

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 149-157

علی قلمزن؛ امیر عباس نوربخش؛ فرشاد علاف قلمزن؛ اکبر چمی


2. بررسی تاثیر افزودنی آهن بر سنتز Si3N4 به روش کربوترمال و نیتریداسیون از پیش سازه MCM-48 و ساکاروز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 53-61

علی قلمزن؛ امیر عباس نوربخش؛ مجتبی نصر اصفهانی؛ روزبه جواد کلباسی


3. سنتز مزوحفره SiC از پیش سازه نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 79-87

زهرا سعیدی فر؛ امیر عباس نوربخش؛ روزبه جواد کلباسی؛ ابراهیم کرمیان


4. ساخت وبررسی صیقل دهنده مناسب جهت پولیش شیشه با استفاده ازترکیبات سیلیس و اکسید سریم و کاربید سیلیسیم

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-33

فاطمه صفاری؛ احمد منشی؛ امیر عباس نوربخش؛ مجتبی سلطانپور


5. بررسی سنتز ولاستونیت از ضایعات آهکی سنگبری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 57-66

احمد منشی؛ کاظم صالحی؛ امیر عباس نوربخش