نویسنده = ابراهیم کرمیان
تعداد مقالات: 1
1. سنتز مزوحفره SiC از پیش سازه نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 79-87

زهرا سعیدی فر؛ امیر عباس نوربخش؛ روزبه جواد کلباسی؛ ابراهیم کرمیان