نویسنده = عبدالله صبوری
تعداد مقالات: 2
1. سنتز نانو ذرات منیزیا به روش شیمیایی و تاثیر آن بر خواص فیزیکی آلومینای زینتر شده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 107-114

مهران دادخواه؛ مجید جعفری؛ عبدالله صبوری


2. سنتز کامپوزیت Al2O3-ZnO با سطح ویژه بالا به عنوان کاتالیست جاذب گوگرد

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 25-33

مجید جعفری؛ عبدالله صبوری؛ اکبر چمی