نویسنده = محمدرضا طرقی‌نژاد
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی و پیش بینی استحکام تسلیم آلیاژ آلومینیم 6061 پس از انجام فرایند نورد تجمعی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-56

محمد رضا رضائی؛ محمدرضا طرقی‌نژاد؛ فخرالدین اشرفی زاده


2. تاثیر حضور ذرات نانومتری اکسید تیتانیم روی استحکام پیوند ورق‌های آلومینیم در فرایند نورد اتصالی سرد (CRB)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 21-30

محمدعلی سلطانی؛ روح‌الله جماعتی؛ محمدرضا طرقی‌نژاد