نویسنده = سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تعداد مقالات: 3
2. اثر اصلاح شیمیایی سطح بر چسبندگی آلیاژ NiTi برای ساخت بیوکامپوزیت فلز/ پلیمر هوشمند

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 11-18

ناهید حسن زاده نعمتی؛ سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمدتقی خراسانی


3. بررسی پارامترهای مؤثر بر سنتز نانوکامپوزیت تنگستن- مس به روش آسیابکاری مکانیکی و احیاء هیدروژنی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 27-34

التفات احمدی؛ مهدیه ملک زاده؛ سید خطیب الاسلام صدرنژاد