نویسنده = فاطمه امیری زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای موثر بر زینتر دو مرحله‌ای پیزوسرامیک عاری از سرب نایوبات پتاسیم-سدیم

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 9-19

ایمان مباشرپور؛ تورج عبادزاده؛ فاطمه امیری زاده؛ مهدی فیض پور