نویسنده = علیرضا خاوندی
تعداد مقالات: 2
1. مکانیزم تشکیل ترکیب بین فلزی TiCr2 به روش احیای همزمان اکسیدهای تیتانیم و کروم

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-38

امید بیات؛ علیرضا خاوندی؛ رضا قاسم زاده


2. بررسی رفتار زیست تخریبی و تر شوندگی پوشش‌های سیلیکاتی ایجاد شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 به روش اکسیداسیون رِیز جرقه

دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 39-48

امیر صیفوری؛ شمس الدین میردامادی؛ علیرضا خاوندی؛ مقداد یزدانی