نویسنده = فرشید مالک قاینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر افزودن گاز دی اکسید کربن به گاز محافظ بر خواص جوش در جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 133-140

مصطفی جوکار؛ فرشید مالک قاینی؛ محمد جواد ترکمنی


2. بررسی پارامترهای موثر بر دمش گاز محافظ در جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 91-99

مصطفی جوکار؛ فرشید مالک قاینی؛ محمد جواد ترکمنی؛ حسین جغتایی؛ محمد صفا عین الدین