نویسنده = حسین جغتایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پارامترهای موثر بر دمش گاز محافظ در جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 91-99

مصطفی جوکار؛ فرشید مالک قاینی؛ محمد جواد ترکمنی؛ حسین جغتایی؛ محمد صفا عین الدین


2. سنتز β- سیالون با استفاده از نیتروژن دهی آلومینوترمیک آندالوزیت

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 9-15

حسین جغتایی؛ محسن صادقپور مطلق؛ مهدی قاسمی کاکرودی؛ حسین آقاجانی