نویسنده = محمد صفا عین الدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای موثر بر دمش گاز محافظ در جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 91-99

مصطفی جوکار؛ فرشید مالک قاینی؛ محمد جواد ترکمنی؛ حسین جغتایی؛ محمد صفا عین الدین