نویسنده = مسعود کثیری
تعداد مقالات: 8
2. سنتز ویسکرهای کاربید سیلیسیم نانو ساختار با مکانیزم بخار- مایع- جامد(VLS)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 49-55

مهتاب تیموری؛ احمد منشی؛ مسعود کثیری


5. ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی فعالیت زیستی فلوئور هیدروکسی آپاتیت نانوکریستال

دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 97-106

معصومه خاقانی؛ زهرا گلنیا؛ احمد منشی؛ مسعود کثیری؛ علی دوست محمدی


7. اثر فعال سازی مکانیکی بر تف جوشی و خواص مکانیکی کامپوزیت Fe-50Ni-TiC

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 57-62

محمد حسن شیرانی؛ علی سعیدی؛ مسعود کثیری؛ امیررضا شیرانی