نویسنده = علی نعمتی
تعداد مقالات: 8
2. سنتز و بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری سیمان ژئوپلیمری دارای مواد سیلیس بالا

دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-9

محمد اسدی؛ رحیم نقی زاده؛ علی نعمتی؛ بهمن اسدی


3. بررسی تاثیر افزودنی اکسید سریم و اکسید نیکل به زیرکونیای پایدار شده با ایتریا به‌عنوان حسگر گازی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 63-68

زهرا ابوالقاسمی؛ مرتضی تمیزی فر؛ کاوه ارزانی؛ علی نعمتی؛ ارسیا خانفکر


4. بررسی تاثیر میزان نقره نفوذی بر روی خاصیت ضد میکروبی سطح لعاب

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 47-53

فائزه مهدی زاده؛ علی نعمتی؛ محمد رضا فاضلی


5. بررسی اثر افزودنی Cr2O3 بر خواص فیزیکی و مکانیکی جرمهای ریختنی حاوی اسپینل

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-87

سمیرا بیگلر؛ علی نعمتی؛ حسین سرپولکی؛ علیرضا سوری


7. بررسی اثر نوع مواد اولیه بر فازهای تشکیل شده در سیمان های آلومینایی حاوی اسپینل

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-27

محمدرضا پویامهر؛ علی نعمتی؛ رحیم نقی زاده