نویسنده = شهرام خیراندیش
تعداد مقالات: 4
4. بررسی ریزساختار و مشخصات کاربیدهای 3C 7(Cr,Fe) در آلیاژ هایپریوتکتیک روکش سخت پایه Fe-Cr-C

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-34

حامد ثابت؛ شهرام خیراندیش؛ شمس‌الدین میردامادی؛ مسعود گودرزی