نویسنده = محمدرضا خانزاده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر عنصر تنگستن بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش سخت پودری Fe-C-Ni

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

عادل مصدقیان؛ حمید ناظمی؛ محمدرضا خانزاده


2. اتصال آلیاژ آلومینیوم (АМГ6М) توسط دو فرآیند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی و قوس الکترود تنگستن با گاز خنثی و مقایسه خواص مکانیکی و ریزساختاری آنها

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 115-128

علی اصغر ترابی؛ تهمینه احمدی؛ افشین شیرعلی؛ محمدرضا خانزاده قره شیران؛ مجید تقیان


3. بررسی اثر تعداد پاس جوش بر ساختار، سختی و مقاومت به سایش ورق جوشکاری شده با الکترود ESAB 85.65

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-41

عباس سعادت؛ محمد خلیلی پرور؛ محمدرضا خانزاده


4. بررسی تاثیر فاصله توقف بر مورفولوژی و خواص مکانیکی فصل مشترک اتصال انفجاری صفحات سه لایه ضخیم AlMg5-Al-Steel

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 67-77

محمدرضا خانزاده قره شیران؛ امیر اکرامی؛ حمید عربی