نویسنده = سید عبدالکریم سجادی
تعداد مقالات: 2
1. تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-9

مریم عباسی؛ سید عبدالکریم سجادی؛ مازیار آزادبه


2. بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 41-49

سید مجتبی زبرجد؛ بتول فیض؛ ناصر شاه طهماسبی؛ سید عبدالکریم سجادی