نویسنده = ابوالفضل باباخانی
تعداد مقالات: 5
1. اثر آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی در ساخت آلیاژ NiTi به روش سنتز احتراقی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 85-91

علیرضا صادقی اول شهر؛ حسن مستجاب الدعوه؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد؛ اکرم صالحی


3. شبیه سازی رفتار جذب انرژی پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت تاثیر آزمون نفوذ پرتابه سرعت بالا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-27

مسعود گلستانی پور؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد


5. بررسی تغییرشکل پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحتآزمون سقوط پرتابه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-97

مسعود گلستانی پور؛ سیمین دوراندیش؛ سهیلا تدینی؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد؛ بهروز نادری