نویسنده = علی شکوه فر
تعداد مقالات: 7
1. بررسی خواص میکروساختاری و مکانیکی نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم تقویت شده با نانوذارت دی سولفید تنگستن

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-13

حسین صالحی وزیری؛ علی شکوه فر؛ سید سلمان سید افقهی


4. بررسی نقش نانولوله های کربنی در سنتز نانوذرات TaC از طریق انجام واکنش گاز-جامد

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-7

عباس تمدن؛ علی شکوه فر؛ حسین یوزباشی زاده؛ محمد جهازی


6. بهبود مشخصات ساختاری نانوذرات هیدروکسی آپاتیت تولید شده به‌روش مکانوشیمیایی با استفاده از محفظه‌های پلیمری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 19-24

بهمن نصیری تبریزی؛ رضا ابراهیمی کهریز سنگی؛ علی شکوه فر


7. بررسی و پیشبینی مدول یانگ در نانولولههای کربنی تک لایه با بهکارگیری شبکههای عصبی مصنوعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 51-58

وحید امیرجهادی؛ علی شکوه فر