نویسنده = امیرعباس نوربخش
تعداد مقالات: 5
3. بررسی سنتز فاز β-SiAlONاز پیش سازه نانوکامپوزیت (پلی4 - وینیل پیریدین / (Al-SBA-15، توسط فرآیند احیاء کربوترمال و نیتریداسیون

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 37-44

سارا عباسپور؛ امیرعباس نوربخش؛ روزبه جواد کلباسی؛ فرهاد گلستانی فرد


4. سنتز کامپوزیت کوردیریت- سیلیکون نیترید ) (Si3N4 با استفاده از ذرات نانوسیلیکون و بررسی ویژگی‌های ریزساختاری آن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 43-51

سمیه شرفی ضمیر؛ امیرعباس نوربخش؛ مجید جعفری؛ احمد منشی