نویسنده = محمد رضوانی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی شیشه سرامیک های شفاف Li2O-Al2O3-SiO2 در حضور آلاینده ی Nd2O3

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-26

علی گلشنی عجب شیر؛ محمد رضوانی؛ محمد صادق شاکری


2. بررسی ساختاری شیشه- سرامیک کوردیریتی حاصل از روش سل- ژل در سیستم سه جزئی MgO-Al2O3-SiO2

دوره 7، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 65-74

هلنا ملک زاده؛ محمد رضوانی؛ شاهین خامنه اصل


5. بررسی خواص اپتیکی شیشه سیستم Li2O-Al2O3-SiO2-TiO2 در حضور آلاینده Cr2O3

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 39-44

ناصر حسینی؛ محمد رضوانی؛ محمدصادق شاکری


6. بررسی ویژگی های دی الکتریک شیشه سرامیک سیستمCaO-SiO2-MgO در محدوده امواج مایکرویو

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 53-58

محبوبه کیانی زیتانی؛ محمد رضوانی