نویسنده = علی سعیدی
تعداد مقالات: 17
1. سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 27-37

خدیجه بیرانوند؛ محمد حسن عباسی؛ علی سعیدی


2. اثر متغیرهای رسوب دهی بر فرایند رسوب الکتریکی پالسی کامپوزیت نانوساختار FeNi-WC

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-124

آمنه وحیدیان؛ علی سعیدی؛ محمد علی گلعذار


3. بررسی اثر چگالی جریان و pH بر رسوبدهی الکتریکی آلیاژ Fe-Ni و پارامترهای راندمانی فرایند آن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 139-149

آمنه وحیدیان؛ علی سعیدی؛ محمد علی گلعذار


4. بررسی تاثیرهمزمان کربن و روی برفرایند احیای مکانوشیمیایی اکسید مس

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 175-181

عباس زلفی گسمونی؛ علی سعیدی


5. خواص ساختاری و حرارتی سیستم آمورفTi-Cu-Ni-Al تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 105-112

مسعود قدیری؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی


7. بررسی سیالیت اکسیدهای تیتانیوم و منگنز در پودرهای قالب کم فلورین ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 91-101

احمدرضا عارف پور؛ احمد منشی؛ تقی خیامیان؛ علی سعیدی


9. اثر فعال سازی مکانیکی بر تف جوشی و خواص مکانیکی کامپوزیت Fe-50Ni-TiC

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 57-62

محمد حسن شیرانی؛ علی سعیدی؛ مسعود کثیری؛ امیررضا شیرانی


11. احیاء کربومتالوترمی TiO2توسط Al و Si

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-19

عبداله حاج علیلو؛ مرتضی رحمانپور؛ علی سعیدی


12. تولید پودر کامپوزیتی FeCo-TiC به روش سنتز احتراقی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 7-16

محمد یعقوبی؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد حسین گلابگیر


14. تولید پودر کاربید کروم (2C3Cr) به روش‌های سنتز احتراقی و مکانوشیمیایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 47-55

ابوالفضل امیرکاوئی؛ علی سعیدی


15. استخراج مس از کنسانتره سولفیدی اکتیو شده مکانیکی از طریق فروشویی در اسید سولفوریک

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 19-27

صادق محمدیان؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی؛ هادی ن اصری خبر؛ صدیقه زیدآبادی


16. تولید کامپوزیت TiC در زمینه آلومیناید نیکل به‌روش سنتز احتراقی انفجاری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-8

علیرضا اسمعیلی علی آبادی؛ علی سعیدی


17. تولید نانوکامپوزیت Ni-TiCبه روش الکتروشیمیایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 31-34

رضا ابراهیمی؛ علی سعیدی؛ سیدمحسن سیدالنگی؛ اعظم اسدی