نویسنده = علی سعیدی
تعداد مقالات: 17
1. سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

خدیجه بیرانوند؛ محمد حسن عباسی؛ علی سعیدی


2. اثر متغیرهای رسوب دهی بر فرایند رسوب الکتریکی پالسی کامپوزیت نانوساختار FeNi-WC

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-124

آمنه وحیدیان؛ علی سعیدی؛ محمد علی گلعذار


3. بررسی اثر چگالی جریان و pH بر رسوبدهی الکتریکی آلیاژ Fe-Ni و پارامترهای راندمانی فرایند آن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 139-149

آمنه وحیدیان؛ علی سعیدی؛ محمد علی گلعذار


4. بررسی تاثیرهمزمان کربن و روی برفرایند احیای مکانوشیمیایی اکسید مس

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 175-181

عباس زلفی گسمونی؛ علی سعیدی


5. خواص ساختاری و حرارتی سیستم آمورفTi-Cu-Ni-Al تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 105-112

مسعود قدیری؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی


7. بررسی سیالیت اکسیدهای تیتانیوم و منگنز در پودرهای قالب کم فلورین ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 91-101

احمدرضا عارف پور؛ احمد منشی؛ تقی خیامیان؛ علی سعیدی


9. اثر فعال سازی مکانیکی بر تف جوشی و خواص مکانیکی کامپوزیت Fe-50Ni-TiC

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 57-62

محمد حسن شیرانی؛ علی سعیدی؛ مسعود کثیری؛ امیررضا شیرانی


10. احیاء کربومتالوترمی TiO2توسط Al و Si

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-19

عبداله حاج علیلو؛ مرتضی رحمانپور؛ علی سعیدی


12. تولید پودر کامپوزیتی FeCo-TiC به روش سنتز احتراقی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 7-16

محمد یعقوبی؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد حسین گلابگیر


13. تولید پودر کاربید کروم (2C3Cr) به روش‌های سنتز احتراقی و مکانوشیمیایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 47-55

ابوالفضل امیرکاوئی؛ علی سعیدی


15. استخراج مس از کنسانتره سولفیدی اکتیو شده مکانیکی از طریق فروشویی در اسید سولفوریک

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 19-27

صادق محمدیان؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی؛ هادی ن اصری خبر؛ صدیقه زیدآبادی


16. تولید کامپوزیت TiC در زمینه آلومیناید نیکل به‌روش سنتز احتراقی انفجاری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-8

علیرضا اسمعیلی علی آبادی؛ علی سعیدی


17. تولید نانوکامپوزیت Ni-TiCبه روش الکتروشیمیایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 31-34

رضا ابراهیمی؛ علی سعیدی؛ سیدمحسن سیدالنگی؛ اعظم اسدی