نویسنده = حمیدرضا بهاروندی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر افزودنی کربن‌اکتیو بر روی ریزساختار و ترکیبات فازی سرامیک کاربید بور زینتر واکنشی

دوره 14، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 13-26

احمد بیات؛ امید میرزایی؛ حمیدرضا بهاروندی


2. مروری بر تاثیر کمک‏ سینترهای اکسیدی بر رفتار سینترپذیری کامپوزیت‌های کاربید بور (B4C)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 185-196

مهدی شکوری دیسفانی؛ مینا سعیدی حیدری؛ حمید رضا بهاروندی


3. بررسی تأثیر دما و زمان بار ریزی بر خواص و ریزساختار نانوکامپوزیت A1-B4C به روش ریخته‌گری گردابی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 201-209

مقداد خادمیان؛ مینا سعیدی حیدری؛ علی علیزاده؛ حمیدرضا بهاروندی