نویسنده = علیرضا نصراصفهانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر غلظت ذرات SiC در الکترولیت بر خواص تریبولوژیکی پوشش‌ کامپوزیتی Ni-SiC حاصل از آبکاری الکترولیتی با جریان منقطع

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 99-106

ارمیا آقایی؛ علیرضا نصراصفهانی؛ امید یعقوبی زاده؛ امیر رضا خضرلو


2. تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 97-104

محمد زینلی؛ احسان شفیعی؛ ابوالفضل سلیمان آهی؛ علیرضا نصراصفهانی


3. مدل سازی و بررسی مقایسه ای خوردگی اتمسفری فولاد درشهرهای تهران و آبادان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-36

احسان شفیعی؛ علیرضا نصراصفهانی؛ محمد زینلی