نویسنده = مهشید صباغی جونی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ذرات کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی کامپوزیت A356-SiC در محلول 5/3 درصد کلرید سدیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-18

آرش فتاح الحسینی؛ محمد رنجبران؛ سعید وجدی وحید؛ مهشید صباغی جونی