نویسنده = شهریار اکبری نیا
تعداد مقالات: 2
1. ساخت ایمپلنت حافظه دار متخلخل دندان از جنس آلیاژ NiTi به روش متالورژی پودر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-40

شهریار اکبری نیا؛ سید علیرضا حسینی؛ سید خطیب الاسلام صدر نژاد


2. تولید ترکیب NiTiنانو ساختار با استفاده از فرآیندآلیاژ سازی مکانیکی و نانوکریستالیزاسیون فاز آمورف

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-9

شهریار اکبری نیا؛ سید خطیب الاسلام صدر نژاد؛ سید علیرضا حسینی؛ فرزاد اکبری نیا