نویسنده = سیمین دوراندیش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرشکل پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحتآزمون سقوط پرتابه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-97

مسعود گلستانی پور؛ سیمین دوراندیش؛ سهیلا تدینی؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد؛ بهروز نادری