نویسنده = رضا ابراهیمی کهریزسنگی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی تاثیر آسیاب‌کاری پرانرژی بر فرآیند کلراسیون کالکوپیریت

دوره 9، شماره 3، آذر 1394، صفحه 205-218

هیربد رنجکش؛ امیر حسین امامی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی


3. سنتز و بررسی مکانیسم شکل گیری میکروکره های Fe2O3/C با استفاده از دوریزهای اکسیدی خط نورد به روش سولوترمال

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 125-132

حمید صفرزاده؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ علی صفار تلوری


4. خواص ساختاری و حرارتی سیستم آمورفTi-Cu-Ni-Al تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 105-112

مسعود قدیری؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی


5. ارزیابی خواص فیزیکی داربست کامپوزیت نانوکریستال هیدروکسی‌آپاتیت/ پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 51-60

محمدرضا فروغی؛ سعید کرباسی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ عباس سعادت


6. بررسی تأثیر دما بر رفتار خوردگی فولادکربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 61-69

اردشیر یارک زاده؛ احمد ساعتچی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ محسن دوازده امامی؛ محمد حسین بینا


7. بررسی پایداری حرارتی شیشه سیلیکون اکسی کاربید سنتز شده به روش سل- ژل

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 51-56

رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ مجتبی نصراصفهانی؛ ابراهیم مظاهری


8. بررسی تأثیر ناخالصی‌های اکسیدی بر خواص الکتروشیمیائی آندهای فداشونده آلومینیمی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 7-16

مهدی امیدی؛ علی شفیعی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ فرهاد غروی


9. بررسی تولید کاربید بور به‌روش کربومنیزیوترمی در فرایند مکانوشیمی با کمک آنالیز XRD

دوره 1، شماره 3، آذر 1386، صفحه 49-52

مهرداد افتخاری؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ امیر‌عباس نوربخش