نویسنده = محمد خدائی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر فشار پرس بر خواص کامپوزیت آلیاژ منیزیم- آلومینای تولید شده به روش ریخته‌گری نفوذی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 115-124

بهمن اقتداری؛ محمود مرآتیان؛ علی مالکی؛ محمد خدائی


2. بررسی هندسه سطح مقطع سیم برنجی نورد تخت شده

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 63-68

محمد خدائی؛ محسن خلیلیان


5. تخمین ضریب اصطکاک برخی روانکارها توسط آزمایش حلقه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 19-27

محسن خلیلیان؛ محمد خدائی