نویسنده = رضا طاهرزاده موسویان
تعداد مقالات: 1
1. بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پایه آلومینیمی با اعمال فرایندهای ایکپ و اکستروژن

دوره 7، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 41-48

علیرضا فدوی بوستانی؛ رضا طاهرزاده موسویان؛ محمدرضا روشن؛ کامران امینی؛ مجتبی سلطانپور