نویسنده = مقداد یزدانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار زیست تخریبی و تر شوندگی پوشش‌های سیلیکاتی ایجاد شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 به روش اکسیداسیون رِیز جرقه

دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 39-48

امیر صیفوری؛ شمس الدین میردامادی؛ علیرضا خاوندی؛ مقداد یزدانی