نویسنده = محمد حسن بیدرام
تعداد مقالات: 1
1. ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-کاربید تنگستن نانوکریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-23

محمد حسن بیدرام؛ کامران امینی؛ علی شفیعی؛ محمد حسین بینا