نویسنده = مجتبی نصر اصفهانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر افزودنی آهن بر سنتز Si3N4 به روش کربوترمال و نیتریداسیون از پیش سازه MCM-48 و ساکاروز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 53-61

علی قلمزن؛ امیر عباس نوربخش؛ مجتبی نصر اصفهانی؛ روزبه جواد کلباسی


2. بررسی تجربی و نظری بازدارندگی یک کمپلکس شیف باز-کبالت در محیط اسید کلریدریک بر روی فولاد نرم

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 67-77

بهروز جعفری؛ مجتبی نصر اصفهانی؛ علی اشرفی


5. مقایسه خواص فیزیکی- شیمیایی پوشش‌ نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال- دی اکسید تیتانیم و زیست فعالی آنها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-8

مجتبی نصر اصفهانی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد صالح داداش؛ سعید کرباسی