نویسنده = احمد ساعتچی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی خوردگی فولاد کربنی 37St و فولاد زنگ نزن 316 درون روی مذاب

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-63

سعید بیابانی؛ احمد ساعتچی


3. بررسی تأثیر دما بر رفتار خوردگی فولادکربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 61-69

اردشیر یارک زاده؛ احمد ساعتچی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ محسن دوازده امامی؛ محمد حسین بینا


5. تولید فوم فلزی Fe-10%Al با استفاده ازNaCl به عنوان فضاساز

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 17-24

محمد حسین گلابگیر؛ احمد ساعتچی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد یعقوبی