نویسنده = علی شفیعی
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر دما، ولتاژ، زمان آندایزینگ و اعمال پوشش الکترولس نیکل-فسفر روی رفتار خوردگی و سختی آلیاژ آلومینیم 2024

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 27-40

مسعود سلطانی؛ علی شفیعی؛ ریحانه علیرمضانی؛ سعید اخوان


4. تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 431AISI

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 45-52

محمدرضا هداشهرضا؛ علی شفیعی؛ کامران امینی؛ محمدعلی سلطانی؛ علی نقیان


8. بررسی تأثیر ناخالصی‌های اکسیدی بر خواص الکتروشیمیائی آندهای فداشونده آلومینیمی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 7-16

مهدی امیدی؛ علی شفیعی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ فرهاد غروی


9. تاثیر عناصر آلیاژی بر ساختار و خواص مکانیکی چدن‌های پر سیلیسیم مقاوم به خوردگی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 21-26

کامران شیرانی؛ بهزاد نیرومند؛ علی شفیعی


10. تاثیر زمان و دما در عملیات سرد کردن زیر صفر بر رفتار سایشی فولاد2436/1

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 47-52

امین اخباری‌زاده؛ محمدعلی گلعذار؛ علی شفیعی؛ مجتبی خلقی