نویسنده = مهدی امیدی
تعداد مقالات: 5
1. مدل سازی فرآیند تغییر شکل ذرات نانوکامپوزیت Al-CNT در حین فرآیند آسیاب کاری پر انرژی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 69-78

مهدی امیدی؛ مهرداد خاکبیز؛ حسین مناجاتی زاده


2. تأثیر فوق ذوب و دمای قالب بر عملکرد آندهای ریختگی فداشونده آلومینیمی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 11-17

مهدی امیدی؛ رضا ابراهیمی کهریز سنگی؛ بهروز شایق بروجنی؛ اکبر منتظری؛ یزدان مختاری


3. بررسی تأثیر ناخالصی‌های اکسیدی بر خواص الکتروشیمیائی آندهای فداشونده آلومینیمی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 7-16

مهدی امیدی؛ علی شفیعی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ فرهاد غروی


4. بررسی رفتار سایشی و خصوصیات ریز ساختاری سطح بور داده شده و سطح تبریدی در آلیاژ چدن خاکستری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 7-11

فرید حدادی؛ مهدی امیدی؛ سید ابراهیم حسینی


5. بررسی اثر عملیات حرارتی بعد از کربن‌دهی سطحی بر رفتار خستگی فولادCE2

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 53-61

حسن شریفی؛ مهدی امیدی؛ حسن‌علی طبیبیان