نویسنده = ساناز نقیبی
تعداد مقالات: 3
3. تأثیر میزان گرافیت و رزین بر خواص دیرگدازهای دولوما گرافیتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 17-24

ساناز نقیبی؛ امین جمشیدی؛ زیارتعلی نعمتی؛ حسین پایدار