نویسنده = مجید جعفری
تعداد مقالات: 4
1. سنتزو مشخصه یابی ریزساختاری نانوکامپوزیت سه تایی SiO2-Al2O3-ZnO تولید شده به روش سل-ژل

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 169-178

اعظم حیدری؛ مجید جعفری؛ علی صفار تلوری


2. سنتز کامپوزیت Al2O3-ZnO با سطح ویژه بالا به عنوان کاتالیست جاذب گوگرد

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 25-33

مجید جعفری؛ عبدالله صبوری؛ اکبر چمی


3. سنتز کامپوزیت کوردیریت- سیلیکون نیترید ) (Si3N4 با استفاده از ذرات نانوسیلیکون و بررسی ویژگی‌های ریزساختاری آن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 43-51

سمیه شرفی ضمیر؛ امیرعباس نوربخش؛ مجید جعفری؛ احمد منشی