نویسنده = احسان شفیعی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 97-104

محمد زینلی؛ احسان شفیعی؛ ابوالفضل سلیمان آهی؛ علیرضا نصراصفهانی


2. مدل سازی و بررسی مقایسه ای خوردگی اتمسفری فولاد درشهرهای تهران و آبادان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-36

احسان شفیعی؛ علیرضا نصراصفهانی؛ محمد زینلی