نویسنده = نوید میرزا محمّد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان خشک و مرطوب لایه روکش سخت پایه Fe-C-B بر روی فولاد ساده کربنی

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 89-96

مهدی محمّدی خواه؛ حامد ثابت؛ نوید میرزا محمّد؛ اکبر هادی زاده؛ سعید محرابیان؛ سروش شکیب


2. بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش لایه رویه سخت پایه Fe-C-Nb بر روی فولاد ساده کربنی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 43-50

حامد ثابت؛ سید رضا امیرآبادی زاده؛ محمد صادقی؛ نوید میرزا محمّد