نویسنده = سید مجتبی زبرجد
تعداد مقالات: 3
3. بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 41-49

سید مجتبی زبرجد؛ بتول فیض؛ ناصر شاه طهماسبی؛ سید عبدالکریم سجادی