نویسنده = مازیار آزادبه
تعداد مقالات: 3
1. تولید چدن خاکستری مغزه گذاری شده با سیم آلومینیوم به روش فوم هدر رفته و بررسی ترکیبات بین فلزی ایجاد شده در اطراف مغزه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 27-35

مسعود ارغیانی؛ مازیار آزادبه؛ مهدی دیواندری؛ محمد ضرغامی


3. تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-9

مریم عباسی؛ سید عبدالکریم سجادی؛ مازیار آزادبه