نویسنده = محمد یعقوبی
تعداد مقالات: 2
1. تولید فوم فلزی Fe-10%Al با استفاده ازNaCl به عنوان فضاساز

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 17-24

محمد حسین گلابگیر؛ احمد ساعتچی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد یعقوبی


2. تولید پودر کامپوزیتی FeCo-TiC به روش سنتز احتراقی

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 7-16

محمد یعقوبی؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد حسین گلابگیر