نویسنده = محمدرضا خانزاده قره شیران
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و استحکام فصل مشترک جوش انفجاری فولادزنگ نزن 321 به آلومینیم 1230

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-41

محمدرضا خانزاده قره شیران؛ حمید بختیاری؛ سید علی اصغر اکبری موسوی


2. تاثیر متغیرهای بار انفجاری و فاصله توقف بر روکش کاری به روش جوشکاری انفجاری فولاد ابزار AISI H13 با سوپر آلیاژ اینکونل 718

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-10

محمدرضا خانزاده قره شیران؛ سید علی اصغر اکبری موسوی؛ احمدعلی آماده؛ غلامحسین لیاقت