نویسنده = رضا بازرگان لاری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر دما بر شکل کریستالی رسوبات آهکی ایجاد شده بر روی فولادکم کربن تحت حفاظت کاتدی در آب دریای خلیج فارس

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-72

مریم شرفی؛ محمود پاکشیر؛ محمد جعفر هادیان فرد؛ رضا بازرگان لاری


2. اثر فرآیند اتصال نورد تجمعی بر رفتار خوردگی نانو کامپوزیتAl-nano ZrO2

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-94

سینا متین؛ محمود پاکشیر؛ رضا بازرگان لاری؛ خشایار مرشد‌بهبهانی