نویسنده = محمدرضا موقر قره باغ
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نورد سرد و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای ماراجینگFe-Ni-Mn-Mo-Ti-Cr

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 63-68

عباس محمودی؛ محمدرضا موقر قره باغ؛ سیامک حسین نژاد