نویسنده = محسن خلیلیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی هندسه سطح مقطع سیم برنجی نورد تخت شده

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 63-68

محمد خدائی؛ محسن خلیلیان


2. تخمین ضریب اصطکاک برخی روانکارها توسط آزمایش حلقه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 19-27

محسن خلیلیان؛ محمد خدائی