نویسنده = احسان طاهری نساج
تعداد مقالات: 1
1. اثر pH بر سنتز نانوپودر آلومینا تولید شده به روش شیمی تر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-6

سید علی حسن زاده تبریزی؛ احسان طاهری نساج